Slider

TERMOIZOLACJE

NASZA OFERTA:

KOFATERM GRAY UNIVERSAL (powłoka termoizolacyjna szara)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu, charakteryzuje się znaczącym odbiciem fali cieplnej IR, niskim przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,1 oraz oporem cieplnym o współczynniku Ri 0,5.

KOFATERM GRAY UNIVERSAL jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • wysoka odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 260°C,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • wysoka twardość powłoki,
 • paroprzepuszczalność, tzw. oddychalność,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

Zastosowanie:

-  Powłoka charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, twardością.

- Izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania.

- Masa doskonale sprawdza się na budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych, w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt oraz jako ocieplenie fundamentów.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów.

- Może być również stosowana jako pierwsza warstwa przy termoizolacji zabezpieczonych antykorozyjnie gorących zbiorników, cystern, rurociągów cieplnych,
w tym zaworów, krzywek itp.

 

Przy stałych wyższych  temperaturach (w zakresie 160-260°C) stosowana jako pierwsza warstwa, obniżająca temperaturę przed zastosowaniem mas o wyższej termoizolacyjności typu KOFATERM WHITE, lub KOFATERM INDUSTRIAL.

KOFATERM GRAY ANTIRUST (powłoka termoizolacyjna szara antykorozyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu, charakteryzuje się znaczącym odbiciem fali cieplnej IR, niskim przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,1 oraz oporem cieplnym o współczynniku Ri 0,5.

KOFATERM GRAY ANTIRUST jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • wysoka odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 260°C,
 • antykorozyjność,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • wysoka twardość powłoki,
 • paroprzepuszczalność, tzw. oddychalność,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

 

Zastosowanie:

- Powłoka charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, twardością.

- Masa zabezpiecza metal przed korozją i wpływem czynników zewnętrznych na jego powierzchnię, pozostawiając ją odporną na wilgoć, wodę i inne czynniki atmosferyczne.

- Najlepiej sprawdza się przy termoizolacji niezabezpieczonych antykorozyjnie gorących i zimnych zbiorników, cystern, rurociągów cieplnych, w tym zaworów, krzywek itp.

- Zastosowana powłoka, w przypadku zbiorników zimnych izoluje je przed nagrzaniem
z zewnątrz odbijając ciepło od powierzchni, natomiast w przypadku gorących zbiorników zmniejsza ich szybkość wychładzania się odbijając ciepło do wnętrza
i kumulując je w środku.

 

Przy stałych wyższych  temperaturach (w zakresie 160-260°C) stosowana jako pierwsza warstwa, obniżająca temperaturę przed zastosowaniem mas o wyższej termoizolacyjności typu KOFATERM WHITE lub KOFATERM INDUSTRIAL.

KOFATERM GRAY BIOSTATIC (biostatyczna powłoka termoizolacyjna szara)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu, charakteryzuje się znaczącym odbiciem fali cieplnej IR, niskim przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,1 oraz oporem cieplnym o współczynniku Ri 0,5.

KOFATERM GRAY BIOSTATIC jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • biostatyczność,
 • wysoka odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 260°C,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • wysoka twardość powłoki,
 • paroprzepuszczalność, tzw. oddychalność,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

Zastosowanie:

- KOFATERM GREY BIOSTATIC ma właściwości biostatyczne, zapobiega powstawaniu na ścianach pleśni i grzybów, tym samym doskonale sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak kuchnie, łazienki, ale również hale produkcyjne, np. w przemyśle spożywczym czy pomieszczenia przeznaczone do hodowli zwierząt, oraz jako ocieplenie fundamentów.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów wewnątrz obiektów.

- Powłoka charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, twardością.

- Izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania.

- Masa doskonale sprawdza się na budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych oraz w pomieszczeniach o dużym zawilgoceniu.

KOFATERM WHITE UNIVERSAL (powłoka termoizolacyjna biała)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się jednym z  najwyższych w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,04 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri 1,1.

KOFATERM WHITE UNIVERSAL jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • elastyczność,
 • paroprzepuszczalność, tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna – redukcja poziomu hałasu,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania nawet do 40%.

- Masa doskonale sprawdza się na budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych, w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, ale również
w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów.

- Może być również stosowana jako termoizolacja zabezpieczonych antykorozyjnie zbiorników, cystern zimnych i gorących, kontenerów, rurociągów cieplnych, w tym zaworów, krzywek itp.

 

Przy stałych wyższych  temperaturach (w zakresie 160-260°C) jako pierwszą warstwę należy zastosować jedną z mas termoizolacyjnych KOFATERM GREY, aby obniżyć temperaturę podłoża, a następnie położyć masę KOFATERM WHITE.

KOFATERM WHITE ANTIRUST (antykorozyjna powłoka termoizolacyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się jednym z  najwyższych w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,04 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri 1,1.

KOFATERM WHITE ANTIRUST jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

Największym atutem masy KOFATERM WHITE ANTIRUST jest jej wysoka antykorozyjność, pozwalająca aplikować ją bezpośrednio na oczyszczony
i odtłuszczony metal.

 

Inne właściwości powłoki:

 • odporność na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • antykorozyjność,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża metalowego,
 • elastyczność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna – redukcja poziomu hałasu,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

 

Zastosowanie:

Masa KOFATERM WHITE ANTIRUST ma dwojakie zastosowanie, zapewnia antykorozyjność i termoizolację.

- Masa zabezpiecza metal przed korozją i wpływem czynników zewnętrznych na jego powierzchnię, pozostawiając ją odporną na wilgoć, wodę i inne czynniki atmosferyczne.

- W najwyższym stopniu izoluje metalowe obiekty termicznie, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym oddziaływanie wysokich temperatur na elementy metalowe i blokując przenikanie gorąca w kierunku metalu.

- Zastosowana powłoka, w przypadku zbiorników zimnych izoluje je przed nagrzaniem
z zewnątrz odbijając ciepło od powierzchni, natomiast w przypadku gorących zbiorników zmniejsza ich szybkość wychładzania się odbijając ciepło do wnętrza
i kumulując je w środku.

- Masa doskonale sprawdza się jako termoizolacja niezabezpieczonych antykorozyjnie stalowych hal, dźwigów, statków, zbiorników, cystern gorących i zimnych, kontenerów, rurociągów, w tym zaworów, krzywek itp.

- W przypadkach gdy metal jest silnie zmrożony, nie powoduje odmrożeń w zetknięciu ze skórą.

  

Przy stałych wyższych  temperaturach (w zakresie 160-260°C) należy zastosować na metal jako pierwszą warstwę masę termoizolacyjną KOFATERM GREY ANTIRUST, aby obniżyć temperaturę podłoża, a następnie położyć masę KOFATERM WHITE ANTIRUST.

KOFATERM WHITE ROOF (powłoka termoizolacyjna na dachy)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  jednym z  najwyższych w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,04 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri 1,1.

KOFATERM WHITE ROOF jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • podwyższona odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • elastyczność,
 • podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • zwiększenie szczelności pokrycia dachowego,
 • likwidacja punktu rosy,
 • wysoka wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna  (redukcja poziomu hałasu).

 

 

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania nawet do 40%.

- Masa doskonale sprawdza się na budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych, w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, ale również
w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Do zastosowania na wszystkich rodzajach powierzchni dachowych, w tym betonowych, ceramicznych, bitumicznych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtu.

- Powłoka doskonale wygłusza hałasy związane z opadami atmosferycznymi, tłumiąc dźwięki uderzeń gradu lub deszczu o powierzchnię dachu.

- Zwiększona odporność mechaniczna pozwala na poruszanie się po powierzchni dachu w celach rewizyjnych i renowacyjnych.

 

W celu uzyskania maksymalnej izolacyjności termicznej budynku zaleca się zastosowanie masy KOFATERM WHITE ROOF na dach i KOFATERM UNIVERSAL na ściany.

KOFATERM WHITE BIOSTATIC (biostatyczna powłoka termoizolacyjna biała)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  jednym z  najwyższych w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,04 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri 1,1.

KOFATERM WHITE BIOSTATIC jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • biostatyczność,
 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • elastyczność,
 • paroprzepuszczalność, tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna – redukcja poziomu hałasu,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania nawet do 40%.

- Masa doskonale sprawdza się na budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych, również w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt,
w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Powłoka ma właściwości biostatyczne, zapobiega powstawaniu na ścianach pleśni
i grzybów, tym samym doskonale sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach
o dużej wilgotności, takich jak kuchnie, łazienki, ale również hale produkcyjne,
np. w przemyśle spożywczym czy w pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów wewnątrz obiektów.

KOFATERM WHITE TECHNICAL (techniczna powłoka termoizolacyjna, odporna chemicznie)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  jednym z  najwyższych w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,04 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri 1,1.

KOFATERM WHITE TECHNICAL jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • odporność na produkty ropopochodne i opary kwasów,
 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • elastyczność,
 • paroprzepuszczalność tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna – redukcja poziomu hałasu,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

 

Zastosowanie:

- Masa przeznaczona do pracy w trudnym środowisku. Powłoka jest odporna na działanie czynników chemicznych takich jak: smary, produkty ropopochodne, opary kwasów, sole bryzy morskiej itp.

- W najwyższym stopniu izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania nawet do 40%.

- Masa doskonale sprawdza się na halach produkcyjnych, halach magazynowych,
również w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów.

- Może być również stosowana jako termoizolacja zbiorników, cystern zimnych
i gorących, kontenerów, rurociągów cieplnych, w tym zaworów, krzywek itp.

 

Przy stałych wyższych  temperaturach (w zakresie 160-260°C) jako pierwszą warstwę należy zastosować jedną z mas termoizolacyjnych KOFATERM GREY, aby obniżyć temperaturę podłoża, a następnie położyć masę KOFATERM WHITE TECHNICAL.

KOFATERM PAINT (farba termoizolacyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 0,3-0,5 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  bardzo wysokim odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%).

KOFATERM PAINT jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • elastyczność,
 • likwidacja mikropęknięć podłoża,
 • łatwość aplikacji,
 • paroprzepuszczalność tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (np. skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

 

 

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu odbija falę cieplną wydzielaną z punktowego źródła ciepła, kumulując ją do wnętrza obiektu, znacząco redukując przepływ ciepła poza powłokę. Skumulowane ciepło podnosi temperaturę wewnątrz pomieszczenia od 4 do 7°C
(w zależności od warunków) przy tych samych parametrach źródła ciepła.

- W dużym stopniu ogranicza konwekcję cieplną, wyrównując temperaturę wewnątrz pomieszczenia i redukując różnice temperatur w różnych punktach pomieszczenia do
1-1,5°C, co znacząco poprawia komfort życia w pomieszczeniu.

- Farba doskonale sprawdza się w budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych, w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, ale również
w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych
i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów, zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz obiektów.

- Farba posiada konsystencję tiksotropową,  zbliżoną do tradycyjnej farby dekoracyjnej i w podobny sposób pozwala się aplikować.

- Stosowanie na zewnątrz budynków w pełni zabezpiecza przed przedostaniem się fali  cieplnej do powierzchni ściany, ale ze względu min. na grubość powłoki i związany
z tym opór cieplny nie izoluje w pełni termicznie tak jak masa KOFATERM WHITE.

 

 

Każda kolejna warstwa KOFATERM PAINT zwiększa grubość powłoki, co powoduje zwiększenie termoizolacyjności poprzez zwiększenie jej oporu cieplnego i tym samym zmniejszenie przewodności cieplnej.

 

Przy osiągnięciu powłoki o grubości 1-2 mm farby KOFATERM PAINT można uzyskać właściwości termoizolacyjne bardzo zbliżone do mas KOFATERM WHITE.

KOFATERM PAINT BIOSTATIC (biostatyczna farba termoizolacyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 0,3-0,5 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  bardzo wysokim odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%).

KOFATERM PAINT BIOSTATIC jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

Inne właściwości powłoki:

 • biostatyczność,
 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 160°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • elastyczność,
 • likwidacja mikropęknięć podłoża,
 • łatwość aplikacji,
 • paroprzepuszczalność tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (np. skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

 

 

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu odbija falę cieplną wydzielaną z punktowego źródła ciepła, kumulując ją do wnętrza obiektu, znacząco redukując przepływ ciepła poza powłokę. Skumulowane ciepło podnosi temperaturę wewnątrz pomieszczenia od 4 do 7°C
(w zależności od warunków) przy tych samych parametrach źródła ciepła.

- W dużym stopniu ogranicza konwekcję cieplną, wyrównując temperaturę wewnątrz pomieszczenia i redukując różnice temperatur w różnych punktach pomieszczenia do
1-1,5°C, co znacząco poprawia komfort życia w pomieszczeniu.

- Farba doskonale sprawdza się w budynkach mieszkalnych, halach produkcyjnych, halach magazynowych, w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, ale również
w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych
i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów, zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz obiektów.

- Powłoka ma właściwości biostatyczne, zapobiega powstawaniu na ścianach pleśni
i grzybów, tym samym doskonale sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach
o dużej wilgotności, takich jak kuchnie, łazienki, ale również hale produkcyjne,
np. w przemyśle spożywczym czy w pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt.

- Farba posiada konsystencję tiksotropową,  zbliżoną do tradycyjnej farby dekoracyjnej i w podobny sposób pozwala się aplikować.

 

 

Każda kolejna warstwa KOFATERM PAINT BIOSTATIC zwiększa grubość powłoki, co powoduje zwiększenie termoizolacyjności poprzez zwiększenie jej oporu cieplnego i tym samym zmniejszenie przewodności cieplnej.

 

Przy osiągnięciu powłoki o grubości 1-2 mm farby KOFATERM PAINT BIOSTATIC można uzyskać właściwości termoizolacyjne bardzo zbliżone do mas KOFATERM WHITE.

KOFATERM INDUSTRIAL UNIVERSAL (przemysłowa powłoka termoizolacyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  najwyższym w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,03 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri zbliżonym do 1.

KOFATERM INDUSTRIAL UNIVERSAL jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 250°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • podwyższona odporność na ścieranie,
 • podwyższona twardość powłoki,
 • paroprzepuszczalność tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna  (redukcja poziomu hałasu),
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

  

 

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania nawet do 40%.

- Powłoka charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, twardością, odpornością na wyższe temperatury oraz minimalnie lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi w stosunku do powłok KOFATERM WHITE.

- Masa doskonale sprawdza się na halach produkcyjnych, halach magazynowych, również w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, w obiektach przemysłu spożywczego.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych, metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów.

- Może być również stosowana jako termoizolacja zabezpieczonych antykorozyjnie zbiorników, cystern zimnych i gorących, kontenerów, rurociągów cieplnych, w tym zaworów, krzywek itp.

KOFATERM INDUSTRIAL ANTIRUST (antykorozyjna, przemysłowa powłoka termoizolacyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  najwyższym
w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,03 oraz najwyższym oporem cieplnym
o współczynniku Ri zbliżonym do 1.

KOFATERM INDUSTRIAL ANTIRUST jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

Największym atutem masy KOFATERM INDUSTRIAL ANTIRUST jest jej wysoka antykorozyjność, pozwalająca aplikować ją bezpośrednio na oczyszczony i odtłuszczony metal.

 

Inne właściwości powłoki:

 • odporność na oddziaływanie temperatur od -50°C do 250°C,
 • antykorozyjność,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża metalowego,
 • podwyższona odporność na ścieranie,
 • podwyższona twardość powłoki,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna – redukcja poziomu hałasu,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

 

 

Zastosowanie:

Masa KOFATERM INDUSTRIAL ANTIRUST ma dwojakie zastosowanie, zapewnia antykorozyjność i termoizolację.

- Powłoka charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, twardością, odpornością na wyższe temperatury oraz minimalnie lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi w stosunku do powłok KOFATERM WHITE.

- Masa zabezpiecza metal przed korozją i wpływem czynników zewnętrznych na jego powierzchnię, pozostawiając ją odporną na wilgoć, wodę i inne czynniki atmosferyczne.

- W najwyższym stopniu izoluje metalowe obiekty termicznie, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym oddziaływanie wysokich temperatur na elementy metalowe i blokując przenikanie gorąca w kierunku metalu.

- Zastosowana powłoka w przypadku zimnych zbiorników niezabezpieczonych antykorozyjnie izoluje je przed nagrzaniem z zewnątrz odbijając ciepło od powierzchni, natomiast w przypadku gorących zbiorników zmniejsza ich szybkość wychładzania się odbijając ciepło do wnętrza
i kumulując je w środku.

- Masa doskonale sprawdza się jako termoizolacja niezabezpieczonych antykorozyjnie stalowych hal, dźwigów, statków, zbiorników, cystern gorących i zimnych, kontenerów, rurociągów, w tym zaworów, krzywek itp.

- W przypadkach gdy metal jest silnie zmrożony, nie powoduje odmrożeń w zetknięciu ze skórą.

KOFATERM INDUSTRIAL BIOSTATIC (biostatyczna, przemysłowa powłoka termoizolacyjna)

Właściwości:

 

Powłoka termoizolacyjna grubości 1-2 mm zmniejsza wymianę ciepła izolowanego elementu poprzez ograniczenie do blisko 0% konwekcji cieplnej, charakteryzuje się  najwyższym w grupie odbiciem fali cieplnej IR (odbicie do 90%), najniższym w grupie  przewodnictwem cieplnym o współczynniku λ zbliżonym do 0,03 oraz najwyższym oporem cieplnym o współczynniku Ri zbliżonym do 1.

KOFATERM INDUSTRIAL BIOSTATIC jest produktem ekologicznym opartym na dyspersjach wodnych.

 

Inne właściwości powłoki:

 • biostatyczność,
 • odporność  na oddziaływanie temperatur od -50°C do 250°C,
 • likwidacja mostków termicznych,
 • wysoka  przyczepność do podłoża (adhezja),
 • podwyższona odporność na ścieranie,
 • podwyższona twardość powłoki,
 • paroprzepuszczalność tzw. oddychalność,
 • likwidacja kondensacji pary wodnej (skraplania wody na zimnym metalu), tym samym likwidacja punktu rosy,
 • wodoodporność,
 • stabilność izolacyjna w warunkach dużej wilgotności,
 • izolacyjność akustyczna – redukcja poziomu hałasu,
 • odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

 

 

Zastosowanie:

- W najwyższym stopniu izoluje termicznie obiekt, ograniczając wszystkie sposoby przepływu ciepła poza powłokę, zmniejszając tym samym w gorącym klimacie koszty użytkowania klimatyzacji, a w zimnym klimacie zmniejszając koszty ogrzewania nawet do 40%.

- Powłoka charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, twardością, oraz minimalnie lepszymi właściwościami termoizolacyjnymi w stosunku do powłok KOFATERM WHITE.

- Masa doskonale sprawdza się na halach produkcyjnych, halach magazynowych,
również w pomieszczeniach służących do hodowli zwierząt, w obiektach przemysłu spożywczego czy szpitalach.

- Powłoka ma właściwości biostatyczne, zapobiega powstawaniu na ścianach pleśni
i grzybów, tym samym doskonale sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach
o dużej wilgotności, takich jak kuchnie restauracyjne, łazienki, łaźnie, hale produkcyjne o zwiększonej wilgotności, w przemyśle mleczarskim, spożywczym, czy
w pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli zwierząt.

- Najlepiej stosować ją na powierzchniach betonowych, ceglanych, kamiennych,   metalowych i drewnianych bez względu na różnorodność kształtów wewnątrz obiektów.

ZASTOSOWANIA:

Dane firmy:

PRODUCENT
KOFARB Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 85/87
42-200 Częstochowa

Telefony:
+48 605 342 957
+48 608 404 365
+48 509 101 707 (EN)
+48 34 367 46 06

kofarb@o2.pl

KOFARB INNOWACJE I NOWOCZESNOŚĆ W TERMOIZOLACJI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Sp. z o.o.
ul. Głogowska 100/6
60-263 Poznań

Adam Brandyk
+48 721 776 327

Łukasz Firlej
+48 667 453 878

dystrybucja.kofarb@o2.pl
kofarb-zamowienia@o2.pl

 

Przedstawiciele handlowi
(DYSTRYBUTORZY)

KOFARB DYSTRYBUCJA
ul. Jagiellońska 85/87
42-200 Częstochowa Poland

office@kofarb-dystrybucja.pl

+48 607 055 931 – (RU)
mareks@kofarb-dystrybucja.pl

+48 535 765 331-(IT,EN)
jang@kofarb-dystrybucja.pl

+48 664 283 407 – (AR,EN)
omar@kofarb-dystrybucja.pl

INSTYTUT NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Sp. z o.o.
ul. Obarowska 25/4,
04-337 WARSZAWA
+48 604 957 257
+48 666 318 005
chabior.grzegorz@gmail.com

HELIO Kamil Nowacki
ul. Górna 47
42-274 Aleksandria 1
+ 48 537 444 653
kamil_nowacki@vp.pl

MAP Andrzej Pachucki
ul. Borowa 2/6
41-808 Zabrze
+48 503 085 598
magdalena.pachucka@op.pl

Mapa dojazdu:

Przydatne linki:

 • Formularz kontaktowy
 • Mapa strony
 • Polityka prywatności
 • Regulamin